كل عناوين نوشته هاي پرديس

پرديس
[ شناسنامه ]
اسامي گروه دوم ...... جمعه 98/1/30
اسامي گروه اول ...... دوشنبه 98/1/26
نمونه برنامه اي که در اختيار ثبت نام کنندگان سال 95 قرار مي گيرد ...... سه شنبه 95/3/11
اثرات و فوائد روزه ...... چهارشنبه 92/4/19
روايات در باب ثواب قرائت قرآن در ماه رمضان ...... چهارشنبه 92/4/19
شروع ثبت نام براي گروه سوم ختم قران ...... سه شنبه 92/3/28
  ==>   ليست آرشيو شده ها