سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطالب قبلی

برای مثال شخصی که این برنامه را دریافت میکند

روز 18خرداد باید جز 2 را بخواند  در این روز 29 جز بعدی توسط 29 نفر دیگر گروه ختم میشد و در روز اول ماه مبارک یک بار قران ختم میشود اگر تعداد گروه ها بیشتر باشد به ازای هر گروه یک بار قران ختم میشود

روز 19خرداد جز 3 را باید توسط شخص خوانده شود و جز های دیگر توسط افراد دیگر خوانده میشود و در روز دوم هم به طور گروهی قران ختم میشود 

روز 20خرداد  جز 4 را باید بخواندو...

 

به این ترتیب در روز اخر ماه مبارک رمضان این شخص به طور انفرادی قران را ختم میکند و در ثواب 30 بار ختم قران به صورت گروهی شریک میشود

 و در برنامه داده شده در ستون اخر میتونید بعد از قرائت هر جز ضربدر بزنید تا از اشتباه یا فراموشی جلوگیری شود

التماس دعا

 


درباره وبلاگ

کاش در این رمضان لایق دیدار شویم سحرى با نظر لطف تو بیدار شویم کاش منت گذارى به سرم مهدى جان تا که همسفره تو لحظه افطار شویم
لینک دوستان
نجوای دل